Strona główna > Aktualności
Aktualności

  Warunki uczestnictwa w wycieczkach
Dodano: 2011-07-23 12:13:04 Kategoria: Aktualności
Warunki umowy ( Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami)

1. Cena biletu zawiera koszt przejazdu autokarem, biletywstępu, obsługę przewodnicką, ubezpieczenie NNW. Nie zawiera kosztów posiłków

2.W przypadku rezygnacji z wycieczki do 48 godzin przed wyjazdem przysługuje pełny zwrot kosztów. Rezygnacja w terminie późniejszym oraz spóźnienie oznaczają odstąpienie od umowy bez zwrotów kosztów biletu.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe dotyczące uczestnika wycieczki, który samowolnie oddalił się od grupy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikających z niniejszej należy zgłosić organizatorowi w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.

5. Organizator posiada ubezpieczenie OC organizatorów turystyki w Signal Iduna.

6.Organizator może odstąpić od organizacji wycieczki w przypadku zbyt małej ilości chętnych lub zdarzeń losowych ( pełny zwrot kosztów).

7. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na podwyższych warunkach


Copyright © IT Busko-Zdrój
Projekt i wykonanie: realnet.pl